Tropicoirlanka.com

Blijf verbonden

Passie, toewijding en betrokkenheid

Uw tevredenheid is onze prioriteit.

Tropicoir staat op een solide basis van consistent hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid, principes die ons al 25 jaar leiden.

Kwaliteit is de hoeksteen van onze bedrijfsvoering. Ons toegewijde team zorgt er rigoureus voor dat elk product niet alleen voldoet aan de verwachtingen van onze klanten, maar deze zelfs overtreft, door middel van strenge kwaliteitscontroles in elke productiefase. Onze toewijding aan uitmuntendheid zorgt ervoor dat alleen de beste producten worden geleverd, terwijl we ons gevarieerde productassortiment voortdurend verrijken om de waarde voor onze klanten te maximaliseren. Onze definitie van kwaliteit reikt verder dan onze producten en omvat gezondheid, veiligheid, ethische praktijken en ecologische duurzaamheid.

Passie voor uitmuntendheid

Gedreven door de passie voor innovatie is Tropicoir de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot een wereldleider op het gebied van kokossubstraten voor de tuinbouw, huistuinen, dierenverzorging en milieutechnologieën. Onze baanbrekende producten hebben duurzame oplossingen en verbeterde economische voordelen opgeleverd voor klanten over de hele wereld

Onze toewijding aan uitmuntendheid zorgt ervoor dat we, van de inzameling van grondstoffen tot de verpakking, de hoogste normen handhaven, wat resulteert in producten van superieure kwaliteit. Ons toegewijde team geeft prioriteit aan het succes van de klant en is toonaangevend in de sector op het gebied van kwaliteit en innovatie.

We werken actief samen met onze klanten om aan hun veranderende behoeften te voldoen, waarbij we onze producten en processen voortdurend verfijnen om gelijke tred te houden met de snel evoluerende tuinbouwtechnologieën. Onze toewijding heeft geleid tot aanzienlijke vooruitgang, waaronder milieuvriendelijke alternatieven die bijdragen aan het behoud van de planeet voor toekomstige generaties.

We hebben met name een revolutionair medium op basis van kokosnootschillen ontwikkeld voor de behandeling van afvalwater en producten geïntroduceerd die gericht zijn op milieubewuste hobbytuinders en eigenaren van gezelschapsdieren. Onze inzet voor duurzaamheid komt duidelijk tot uiting in de innovatieve producten die wij aanbieden

Betrouwbare uitmuntendheid in superieure kwaliteit, DUURZAAMHEID EN BETROUWBAARHEID

Geworteld in een toewijding aan vertrouwde uitmuntendheid, is onze toewijding aan superieure kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid het kompas dat onze acties stuurt. We vieren een kwart eeuw leiderschap in de sector en blijven streven naar positieve ecologische en sociale effecten. We zijn toegewijd aan innovatie, het opbouwen van zinvolle partnerschappen en het nastreven van succes samen met onze belanghebbenden, terwijl we tegelijkertijd verantwoorde bedrijfspraktijken hooghouden.

Wij stellen ons een toekomst voor waarin duurzaamheid voorop staat, bereikt door de empowerment van individuen, de verrijking van gemeenschappen en de waakzame bewaking van de natuur. Uw deelname is cruciaal als we aan deze transformatieve reis beginnen, waarbij we de natuur met innovatie verweven om de ontwikkeling te katalyseren en een welvarende toekomst te garanderen. Werk samen met ons aan het vormgeven van een erfenis van veerkracht en groei voor de komende generaties.

Dinesh Fernando

Directeur/CEO

Onze visie

Onze visie

We zullen de beste aanbieder van duurzame
kokosoplossingen ter wereld worden

Onze missie

Onze missie

"Ik streef met passie naar product- en procesinnovatie ervoor zorgen dat onze belanghebbenden hun doelen bereiken"

Certificeringen & Accreditaties

Ons succes wordt niet alleen weerspiegeld in economische termen, maar vooral in de blijvende waarde die we bijdragen aan het welzijn van de gemeenschap. Vanaf het begin hebben we de ESG-principes standvastig hooggehouden, waarbij meer dan twintig jaar aan aantoonbare betrokkenheid onze nalatenschap vorm heeft gegeven.

nl_NL_formalDutch

Solar generation

.

Onze toewijding aan duurzame energie heeft geleid tot zonne-energieprojecten in onze fabrieken, die in 2023 320.169 kWh schone energie opwekten en 230.521,68 ton CO2 verminderden. Dit initiatief vermindert onze afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energie aanzienlijk, draagt ​​bij aan een duurzamere toekomst en verzacht de gevolgen van de klimaatverandering. Onze inspanningen op het gebied van zonne-energie tonen onze toewijding aan het gebruik van schone energie en streven naar een groenere, duurzame toekomst voor de komende generaties.

BKG-inventaris

.

Met onze sterke toewijding aan duurzaamheid beoordelen we jaarlijks de uitstoot van broeikasgassen in onze faciliteiten om onze impact op het milieu te meten en de bronnen van de CO2-voetafdruk te identificeren. Dit maakt strategische reductietactieken mogelijk, die aansluiten bij verantwoorde consumptie en productie. Door onze broeikasgasinventaris te berekenen, richten we ons op efficiëntie, afvalminimalisatie en optimalisatie van hulpbronnen, waardoor verantwoorde consumptie in onze organisatie wordt bevorderd. Deze acties ondersteunen de mondiale duurzaamheidsdoelstellingen, verkleinen onze ecologische voetafdruk en bevestigen onze toewijding aan het beschermen van onze planeet.

Kruthugana piyasa- Hospital

.

Sinds de start in 2014 is het ‘Kruthaguna Piyasa’-project, ons jaarlijkse huisvestingsbijstandsprogramma, een hoeksteen geweest van onze toewijding aan het welzijn van teamleden. Elk jaar selecteren we zorgvuldig 10 werknemers uit elke fabriek die een huisvestingsvergoeding ontvangen. Vanaf 2023 heeft dit initiatief huisvestingssteun geboden aan in totaal 253 teamleden, met uitzondering van degenen die hebben geprofiteerd van de bouw van volle huizen. Dit programma benadrukt onze toewijding aan het bevorderen van een ondersteunende werkplek, waardoor onze teamleden over de middelen beschikken om comfortabele en stabiele huisvesting te garanderen en zo bij te dragen aan hun algehele welzijn.

Ontwikkeling van het Kalubowila-ziekenhuis

.

Onze toewijding aan de vooruitgang van de gezondheidszorg heeft ons ertoe aangezet om actief deel te nemen aan dit project met financiële bijdragen aan de ontwikkeling en reparatie van de afdeling met hoge afhankelijkheid in het Kalubowila-ziekenhuis in 2021. Deze investering weerspiegelt onze toewijding aan het verbeteren van medische voorzieningen en het garanderen van een veerkrachtiger en ondersteunend milieu. voor de patiëntenzorg in onze gemeenschap.

Ontwikkeling van het Kalubowila-ziekenhuis

.

De renovatie van de geestelijke gezondheidszorgafdeling van het Nikarawetiya-ziekenhuis, die voorheen in verval was, heeft essentiële voorzieningen zoals bedden, toiletten en ventilatoren nieuw leven ingeblazen. Deze upgrade garandeert lokale toegang tot hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg, waardoor de noodzaak voor reizen naar verre ziekenhuizen wordt verminderd. Onze betrokkenheid bij dit project benadrukt onze toewijding aan het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg, met name in de geestelijke gezondheidszorg, wat het welzijn van de gemeenschap ten goede komt.

Beurzen voor studenten

.

Jaarlijks ondersteunen we kinderen van onze teamleden die na hun examens op gevorderd niveau naar de universiteit gaan, waarbij we maandelijks een beurs verstrekken tot het behalen van hun diploma. Dit initiatief, dat in 2023 16 studenten helpt, bevordert de academische motivatie en zorgt voor geschoolde arbeidskrachten. Door studenten financieel te empoweren, bevorderen we de toegang tot het hoger onderwijs en koesteren we talent voor gemeenschaps- en nationale ontwikkeling.

TEG Engelse en IT Academie

.

Sinds 2011 en 2013 is onze TEG English and IT Academy cruciaal geweest voor het opleiden van 330 dorpsstudenten. In 2023 blinken 253 van hen uit in Engels (klas 1 t/m 11) en 79 in IT (klas 6 t/m 11). We streven ernaar de lokale onderwijsgrenzen te overstijgen door de Engelse taalvaardigheid en IT-vaardigheden te vergroten en studenten voor te bereiden op een mondiale samenleving. TEG Academy is meer dan een school; het is een katalysator van maatschappelijke verandering en bevordert kritisch denken, innovatie en aanpassingsvermogen. Deze toewijding weerspiegelt onze visie voor een krachtige, toekomstbestendige gemeenschap.

Jaarlijkse boekendonatie en studiefinanciering

.

Ons initiatief heeft tot doel een positieve leeromgeving te creëren en essentiële leermiddelen te bieden, ter ondersteuning van de academische trajecten van studenten. We gaan verder dan materiële hulp en belonen academische uitmuntendheid door jaarlijks studenten te erkennen die uitblinken in graad 5-beursexamens. Deze toppresteerders ontvangen een beurs totdat ze hun examens op gewoon niveau hebben afgerond. Deze aanhoudende financiële steun moedigt hun academische inspanningen aan en zorgt voor voortdurende onderwijsondersteuning, terwijl ze hulp bieden aan hun ouders die met economische ontberingen worden geconfronteerd.
Our dedication to this project reflects our belief in education’s transformative power. By offering resources and financial incentives, we motivate students and support their academic success. This commitment underlines our focus on nurturing quality education and positively impacting students’ educational experiences.

Anagathaya Wavamu (Laat uw toekomst groeien)

.

Het in 2018 gelanceerde kokosnootteeltproject “Anagathaya Wavamu” (Grow Your Future) ligt op koers om tegen 2027 500.000 bomen te planten. Deze inspanning heeft tot doel de plattelandseconomieën van Sri Lanka te versterken en bij te dragen aan het voedselsysteem van het land, waarbij de cruciale rol van kokosnoot wordt erkend. plantages in waardecreatie en milieubescherming. Het project richt zich op het stimuleren van de economische en voedselduurzaamheid door het onderwijzen van boomverzorging en het bieden van inkomstenbronnen. Onze toewijding aan dit project weerspiegelt onze toewijding aan duurzame groei en veerkracht in lokale gemeenschappen, en belichaamt onze bredere sociale en ecologische doelstellingen.

Een belangrijk aspect van het “Anagathaya Wavamu”-project is de focus op het betrekken van kinderen bij het planten van bomen, met als doel deze gewoonte bij de jongere generatie bij te brengen. Het project is gestructureerd om duizenden kinderen uit verschillende regio's van het land te betrekken, waardoor een wijdverspreide waardering en begrip van milieubeheer onder de jeugd wordt bevorderd.