Tropicoirlanka.com

Blijf verbonden

TEG Group viert 25 jaar duurzame innovatie

Plantation Industries and Industries Minister Dr. Ramesh Pathirana and TEG Managing Director and CEO Dinesh Fernando
Minister van Plantation Industries en Industrie Dr. Ramesh Pathirana en algemeen directeur en CEO van TEG, Dinesh Fernando

TEG Group, bestaande uit Tropicoir Lanka Ltd., Euro Substrates Ltd. en Growrite Substrates Ltd., viert met trots haar 25e verjaardag als pionier op het gebied van duurzame innovatie. Sinds de oprichting in 1998 met de oprichting van Tropicoir Lanka is de groep standvastig gebleven in haar toewijding aan het benutten van het potentieel van kokosnootschillen, als een hernieuwbare hulpbron in de vorm van kokossubstraten, om milieuvriendelijke producten te creëren voor markten over de hele wereld. Deze producten worden tegenwoordig wereldwijd gebruikt voor de tuinbouw, milieubescherming en beddengoed voor huisdieren.

Opgericht door visionaire ondernemer TEG Group CEO/Managing Director Dinesh Fernando, begon zijn reis met een klein team en een onwankelbaar doel: het creëren van de hoogste waarde voor alle belanghebbenden. Tegenwoordig staat de groep hoog aangeschreven als marktleider, ondersteund door een illustere erfenis van innovatie en duurzame praktijken.

In 2000 ging TEG Group, in navolging van haar toewijding aan innovatie en groei, een partnerschap aan met de Vander Knaap Group, Nederland, wat resulteerde in de oprichting van Euro Substrates in 2000 en Growrite Substrates in 2006 (BOI Approved). Deze alliantie maakte de weg vrij voor revolutionaire veranderingen in de industrie en bracht schaalgrootte en innovatie met zich mee die konden wedijveren met mondiale multinationale spelers. Als gevolg hiervan bieden de op kokos gebaseerde producten van TEG niet alleen duurzame gewasspecifieke oplossingen, maar dragen ze ook bij aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk, waardoor de groei van de algehele Sri Lankaanse kokosindustrie wordt gestimuleerd.

In 2011 bundelde Tropicoir de krachten met Premier Tech, Canada, om een ​​baanbrekende toepassing op het gebied van milieubescherming te ontwikkelen: kokoschips als biofiltermedium voor de behandeling van afvalwater. Deze innovatie opende nieuwe horizonten voor duurzame groei en kwam tegelijkertijd op voor de bescherming van onze planeet. In de loop der jaren heeft TEG Group zijn bereik en invloed uitgebreid over zes continenten, door jaarlijks meer dan 2000 containers met kokossubstraatproducten met toegevoegde waarde naar meer dan 40 landen te exporteren, waarmee waardevolle deviezen voor Sri Lanka werden verdiend.

Naast het commerciële succes heeft de groep via haar verschillende MVO-initiatieven een onuitwisbare stempel gedrukt op de samenleving. TEG heeft met name meer dan 85 huizen gebouwd voor kansarmen, gerenoveerde scholen en ziekenhuizen, en studenten empowered via de Growrite English and ICT Academy, en door de oprichting van twee kindertehuizen die voor 85 kinderen in Kuliyapitiya zorgen. De Groep heeft ook 1.300 directe en meer dan 2.000 indirecte werkgelegenheidskansen gecreëerd in Sri Lanka, en exploiteert zes productiefaciliteiten verspreid over het eiland, en heeft tevens zijn netwerk uitgebreid naar het Indiase subcontinent.

Dinesh Fernando sprak zijn dankbaarheid uit voor het succes dat hij, zijn bedrijf, zijn partners en zijn belanghebbenden hebben genoten door te zeggen: “Onze reis wordt bepaald door een passie voor duurzaamheid en een toewijding om een ​​positieve impact te hebben op de levens van mensen. We hebben ons succes te danken aan de niet-aflatende toewijding van Team TEG en de blijvende steun van onze partners en klanten. Door een probleem in de samenleving te helpen oplossen, zijn we erin geslaagd enorme waarde te creëren voor alle belanghebbenden. Samen zijn we vereerd om de zaden te zaaien voor een groenere en mooiere toekomst. We zijn vernederd door onze prestaties in de afgelopen twintig en een half decennium bij het versterken van mensen, het beschermen en verbeteren van de planeet, en het verdienen van de broodnodige buitenlandse valuta voor Sri Lanka. Terwijl we vol vertrouwen naar de toekomst kijken, blijven we standvastig toegewijd aan ons doel.”

Deze kleine herziening handhaaft het oorspronkelijke sentiment en verbetert tegelijkertijd de stroom en samenhang van de verklaring. Het benadrukt de prestaties van de groep op een bescheiden manier, terwijl het optimisme voor de toekomst uitdrukt en hun voortdurende inzet voor hun missie versterkt.

Gedreven door dit ethos weerspiegelt het “Anagathaya Wawamu”-programma (Let’s Grow Our Future) van TEG Group haar toewijding aan duurzaamheid van hulpbronnen. Met ruim 150.000 geplante kokospalmen over het hele eiland streeft het programma naar een doelstelling van 500.000 bomen in 2027. Deze inspanning ondersteunt niet alleen het milieu, maar draagt ​​ook bij aan het cultiveren van een gevoel van ecologische verantwoordelijkheid en rentmeesterschap onder de jongere generatie.

Met 25 jaar expertise in proces- en productinnovatie en een sterk netwerk van partners van wereldklasse, staat TEG Group klaar om een ​​revolutie teweeg te brengen in de mondiale tuinbouwsector door middel van duurzame kokosoplossingen. Het engagement voor de groene economie blijft resoluut nu TEG zijn blik richt op de komende 25 jaar en daarna.

nl_NL_formalDutch

Solar generation

.

Onze toewijding aan duurzame energie heeft geleid tot zonne-energieprojecten in onze fabrieken, die in 2023 320.169 kWh schone energie opwekten en 230.521,68 ton CO2 verminderden. Dit initiatief vermindert onze afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energie aanzienlijk, draagt ​​bij aan een duurzamere toekomst en verzacht de gevolgen van de klimaatverandering. Onze inspanningen op het gebied van zonne-energie tonen onze toewijding aan het gebruik van schone energie en streven naar een groenere, duurzame toekomst voor de komende generaties.

BKG-inventaris

.

Met onze sterke toewijding aan duurzaamheid beoordelen we jaarlijks de uitstoot van broeikasgassen in onze faciliteiten om onze impact op het milieu te meten en de bronnen van de CO2-voetafdruk te identificeren. Dit maakt strategische reductietactieken mogelijk, die aansluiten bij verantwoorde consumptie en productie. Door onze broeikasgasinventaris te berekenen, richten we ons op efficiëntie, afvalminimalisatie en optimalisatie van hulpbronnen, waardoor verantwoorde consumptie in onze organisatie wordt bevorderd. Deze acties ondersteunen de mondiale duurzaamheidsdoelstellingen, verkleinen onze ecologische voetafdruk en bevestigen onze toewijding aan het beschermen van onze planeet.

Kruthugana piyasa- Hospital

.

Sinds de start in 2014 is het ‘Kruthaguna Piyasa’-project, ons jaarlijkse huisvestingsbijstandsprogramma, een hoeksteen geweest van onze toewijding aan het welzijn van teamleden. Elk jaar selecteren we zorgvuldig 10 werknemers uit elke fabriek die een huisvestingsvergoeding ontvangen. Vanaf 2023 heeft dit initiatief huisvestingssteun geboden aan in totaal 253 teamleden, met uitzondering van degenen die hebben geprofiteerd van de bouw van volle huizen. Dit programma benadrukt onze toewijding aan het bevorderen van een ondersteunende werkplek, waardoor onze teamleden over de middelen beschikken om comfortabele en stabiele huisvesting te garanderen en zo bij te dragen aan hun algehele welzijn.

Ontwikkeling van het Kalubowila-ziekenhuis

.

Onze toewijding aan de vooruitgang van de gezondheidszorg heeft ons ertoe aangezet om actief deel te nemen aan dit project met financiële bijdragen aan de ontwikkeling en reparatie van de afdeling met hoge afhankelijkheid in het Kalubowila-ziekenhuis in 2021. Deze investering weerspiegelt onze toewijding aan het verbeteren van medische voorzieningen en het garanderen van een veerkrachtiger en ondersteunend milieu. voor de patiëntenzorg in onze gemeenschap.

Ontwikkeling van het Kalubowila-ziekenhuis

.

De renovatie van de geestelijke gezondheidszorgafdeling van het Nikarawetiya-ziekenhuis, die voorheen in verval was, heeft essentiële voorzieningen zoals bedden, toiletten en ventilatoren nieuw leven ingeblazen. Deze upgrade garandeert lokale toegang tot hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg, waardoor de noodzaak voor reizen naar verre ziekenhuizen wordt verminderd. Onze betrokkenheid bij dit project benadrukt onze toewijding aan het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg, met name in de geestelijke gezondheidszorg, wat het welzijn van de gemeenschap ten goede komt.

Beurzen voor studenten

.

Jaarlijks ondersteunen we kinderen van onze teamleden die na hun examens op gevorderd niveau naar de universiteit gaan, waarbij we maandelijks een beurs verstrekken tot het behalen van hun diploma. Dit initiatief, dat in 2023 16 studenten helpt, bevordert de academische motivatie en zorgt voor geschoolde arbeidskrachten. Door studenten financieel te empoweren, bevorderen we de toegang tot het hoger onderwijs en koesteren we talent voor gemeenschaps- en nationale ontwikkeling.

TEG Engelse en IT Academie

.

Sinds 2011 en 2013 is onze TEG English and IT Academy cruciaal geweest voor het opleiden van 330 dorpsstudenten. In 2023 blinken 253 van hen uit in Engels (klas 1 t/m 11) en 79 in IT (klas 6 t/m 11). We streven ernaar de lokale onderwijsgrenzen te overstijgen door de Engelse taalvaardigheid en IT-vaardigheden te vergroten en studenten voor te bereiden op een mondiale samenleving. TEG Academy is meer dan een school; het is een katalysator van maatschappelijke verandering en bevordert kritisch denken, innovatie en aanpassingsvermogen. Deze toewijding weerspiegelt onze visie voor een krachtige, toekomstbestendige gemeenschap.

Jaarlijkse boekendonatie en studiefinanciering

.

Ons initiatief heeft tot doel een positieve leeromgeving te creëren en essentiële leermiddelen te bieden, ter ondersteuning van de academische trajecten van studenten. We gaan verder dan materiële hulp en belonen academische uitmuntendheid door jaarlijks studenten te erkennen die uitblinken in graad 5-beursexamens. Deze toppresteerders ontvangen een beurs totdat ze hun examens op gewoon niveau hebben afgerond. Deze aanhoudende financiële steun moedigt hun academische inspanningen aan en zorgt voor voortdurende onderwijsondersteuning, terwijl ze hulp bieden aan hun ouders die met economische ontberingen worden geconfronteerd.
Our dedication to this project reflects our belief in education’s transformative power. By offering resources and financial incentives, we motivate students and support their academic success. This commitment underlines our focus on nurturing quality education and positively impacting students’ educational experiences.

Anagathaya Wavamu (Laat uw toekomst groeien)

.

Het in 2018 gelanceerde kokosnootteeltproject “Anagathaya Wavamu” (Grow Your Future) ligt op koers om tegen 2027 500.000 bomen te planten. Deze inspanning heeft tot doel de plattelandseconomieën van Sri Lanka te versterken en bij te dragen aan het voedselsysteem van het land, waarbij de cruciale rol van kokosnoot wordt erkend. plantages in waardecreatie en milieubescherming. Het project richt zich op het stimuleren van de economische en voedselduurzaamheid door het onderwijzen van boomverzorging en het bieden van inkomstenbronnen. Onze toewijding aan dit project weerspiegelt onze toewijding aan duurzame groei en veerkracht in lokale gemeenschappen, en belichaamt onze bredere sociale en ecologische doelstellingen.

Een belangrijk aspect van het “Anagathaya Wavamu”-project is de focus op het betrekken van kinderen bij het planten van bomen, met als doel deze gewoonte bij de jongere generatie bij te brengen. Het project is gestructureerd om duizenden kinderen uit verschillende regio's van het land te betrekken, waardoor een wijdverspreide waardering en begrip van milieubeheer onder de jeugd wordt bevorderd.